U godinama koje su za nama, razvili smo svoje kapacitete tako da smo tehnički, kadrovski i organizaciono sposobni za izvođenje svih radova u građevinarstsvu, od grubih do završnih.