Firma Globus u svom sklopu poseduje tri restorana, to su :

Restoran Globus Dvorovi
tel: +387 55 350 404

Restoran Pet jezera
tel: +387 55 424 500
Restoran Globus plus
tel: +387 55 242 131